#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption5

Ostatnie artykuły

Geniusz Programu 12 Kroków

Geniusz Programu 12 Kroków

Uncategories 0 Comments

          Raj Media to wydawnictwo, które od początku swojego istnienia z wielkim sercem i zaangażowaniem zajmuje się popularyzacją genialnego Programu 12 Kroków, dzięki któremu wolność od nałogów odzyskało wiele tysięcy ludzi na całym świecie. Do dzisiaj 12 Kroków Anonimowych Alkoholików pozostaje najskuteczniejszym narzędziem leczenia uzależnień, dlatego też program ten został zaadoptowany przez niezliczoną wręcz liczbę różnych wspólnot: od Anonimowych Narkomanów po Anonimowych Dłużników czy Żarłoków.
          Jednym z najistotniejszych elementów Wspólnot 12 krokowych jest założenie, że człowiek uzależniony musi spotkać drugiego podobnego sobie uzależnionego. Nikt bowiem nie zrozumie człowieka uwikłanego w nałóg tak dobrze, jak ten, kto sam sobie nie poradził z rzuceniem picia, brania narkotyków, hazardu etc. Wspólnota ludzi zdrowiejących z nałogów staje się wtedy nieocenionym wsparciem i siłą dla każdego, kto dopiero rozpoczyna swoją przygodę z trzeźwym życiem, jak i dla tego, kto uznawany jest już za oldtimera.
          Punktem wyjścia do pracy na programie staje się Krok Pierwszy, w którym zachęcani jesteśmy do tego, by uznać całkowitą bezsilność wobec naszego nałogu. Nie silna wola, nie nasze duchowe czy psychiczne zasoby, ale uznanie faktu, że nie jesteśmy w stanie sami poradzić sobie z naszym problemem, powoduje, że otwieramy się na siłę płynącą z ducha Programu.
          Ponieważ rozwiązanie dotyczące zarówno nałogu jak i problemów, które leżą u jego źródeł ma charakter duchowy,o czym zresztą program stale przypomina, w Kroku Drugim zaproszeni jesteśmy do tego, by otworzyć się na dar wiary, którym obdarować chce nas miłujący Bóg.
          Krok trzeci zamykający początkowy i najważniejszy etap pracy na Programie 12 kroków zachęca nas do podjęcia decyzji bezwarunkowego poddania się działającemu Bogu, powierzenia Mu swojego życia i swojej woli. Jest naturalnym skutkiem dwóch poprzednich kroków, w których z jednej strony przyznaliśmy, że nie poradzimy sobie sami, a z drugiej uwierzyliśmy w miłość i wszechmoc Boga.
          Te trzy pierwsze kroki stanowią fundament, na którym zaczynamy od nowa wznosić budowlę naszego życia. Już nie sami, w izolacji od innych i przekonani o własnej mocy stwórczej, ale czerpiąc siłę i mądrość od samego Boga oraz ze świadectw innych ludzi, okazuje się zresztą podobnych do nas. Tak rozpoczyna się przygoda z cudownym Programem 12 Kroków, który jest doskonałą drogą powrotu do tego, co przez nałóg utraciliśmy: więzi, radości życia i miłości do samego siebie.