Życie w mocy Ducha. Dzieje Apostolskie - pliki MP3 Zobacz większe

Życie w mocy Ducha. Dzieje Apostolskie - pliki MP3

aeb3135b436aa55373822c010763dd54

Nowy

20,33 PLN brutto

99 produktów

    Sesja, podczas której o. Raniero Cantalamessa zgłębia drugi rozdział Dziejów Apostolskich (opisujący wydarzenie Pięćdziesiątnicy) oraz prowadzi słuchających do osobistego spotkania z działającym z mocą Duchem Świętym. Pięćdziesiątnica zaczęła się tamtego dnia, ale nigdy się nie zamknie i wszyscy ci, którzy wchodzą duchowo do Wieczernika z wiarą i wielkim pragnieniem otrzymania Ducha Świętego, na pewno Go otrzymają. TEMATY KONFERENCJI: 1. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2, 1-4)   [56:28]2. Pięćdziesiątnica i Babel (Dz 2, 5-13)   [36:32]3. Charyzmaty (Dz 2, 14-21)   [62:46]4. Jezus, Mesjasz i Pan (Dz 2, 22-36)   [52:55]5. Piotr powiedział: Nawracajcie się! (Dz 2, 37-41)   [48:54]6. Trwali na modlitwie (Dz 2, 42-36)   [35:29]   O AUTORZE Raniero Cantalamessa OFM Cap. (ur. w 1934 r. we Włoszech) - Kapucyn z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, kaznodzieja, rekolekcjonista. Prowadzi dni skupienia, wygłasza konferencje w różnych miejscach na całym świecie. W 1962 r. uzyskał doktorat z teologii na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim, a w 1966 r. doktorat z literatury klasycznej na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie. Na tejże uczeni był profesorem zwyczajnym historii starożytnego chrześcijaństwa i dziekanem Wydziału Teologii. Po 1975 roku postanowił poświęcić się duszpasterstwu i kierownictwu duchowemu. Związał się z ruchem Odnowy w Duchu Świętym. Od roku 1980, jako kaznodzieja Domu Papieskiego, głosi kazania adwentowe i wielkopostne dla papieża, kardynałów i biskupów w Watykanie. W każdą sobotę komentuje niedzielną Ewangelię w telewizji włoskiej Rai Uno. Znany ze swej szczególnej wrażliwości na sprawy ekumenizmu, zapraszany jest nierzadko przez wspólnoty luterańskie i anglikańskie. Jego książki, przetłumaczone na kilkanaście języków, zawierają teologię żywą, wypracowaną na klęczkach podczas modlitwy i adoracji. Przeniknięte są Biblią i  auką Ojców Kościoła.   O WYDAWNICTWIE Studio KATOLIK – należące do salwatorianów, realizuje idee ewangelizacyjne założyciela Towarzystwa Boskiego Zbawiciela – o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana. Uważał on, że należy wykorzystać wszystkie możliwe i godziwe środki, by dotrzeć do każdego człowieka z Dobrą Nowiną o Zbawicielu. Studio realizuje różnego rodzaju nagrania muzyczne i lektorskie, a także materiały filmowe. Siedziba Studia mieści się niedaleko Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach.    ---
    AutorRaniero Cantalamessa OFM Cap.
    Jednym zdaniemJak dzisiaj przeżyć Pięćdziesiątnicę
    Wielkość pliku268 MB

30 podobnych produktów w tej kategorii