Twoje Słowo daje mi życie - pliki MP3 Zobacz większe

Twoje Słowo daje mi życie - pliki MP3

8c235f89a8143a28a1d6067e959dd858

Nowy

23,58 PLN brutto

99 produktów

      Rodzimy się i rozwijamy w śro­do­wisku Słowa. W Słowie Boga odnaj­dujemy całe życie przezna­czone dla nas. „Wierzymy – mówią Hebrajczycy – że Pan stwarzał świat »z Torą w rę­ku«. Wierzymy, że zawiera się w niej nie tylko cały nasz świat, ale wszystkie światy moż­liwe”. Dni Duchowości Biblijnej, podczas których została nagrania niniejsza sesja, to spotkanie z przewodnikami, którzy podprowadzają do spot­ka­nia ze źródłem Słowa i uczą czerpać z niego życie. TYTUŁY KONFERENCJI Część I: Lectio divina – droga do spotkania z żywym SłowemKrzysztof Wons SDS, Piotr Szyrszeń SDS 1. Lectio divina: cztery etapy życia – K. Wons SDS 2. Wprowadzenie do lectio divina (Hbr 4, 12-16): „Żywe jest Słowo i skuteczne” – P. Szyrszeń SDS Część II: Witalność Słowa. Duchowość żydowska i chrześcijańska ks. Mirosław Wróbel 3. Słowo, które pobudza do życia (Ez 37,1-14) – perspektywa żydowska 4. Słowo, które zwycięża śmierć (J 11,32-45) – perspektywa chrześcijańska 5. Żyć w Słowie, aby nie umrzeć na wieki (J 15,1-11) – perspektywa egzystencjalna 6. Pytania i odpowiedzi Część III: Kładę przed wami życie i śmierć… (Pwt 30,15) Księga Powtórzonego Prawa ks. Waldemar Chrostowski 7. „Już dość waszego pobytu na tej górze!” (Pwt 1,6) 8. „Słuchaj, Izraelu, praw i przykazań, które Ja dziś mówię do twych uszu” (Pwt 5,1) 9. „Takie są prawa i nakazy, których będziecie przestrzegać w kraju, który wam dał Pan” (Pwt 12,1) 10. „Kapłani-lewici, całe pokolenie Lewiego nie będzie miało działu ani dziedzictwa w Izraelu” (Pwt 18,1) 11. „Jeśli zobaczysz zbłąkanego wołu swego brata albo sztukę drobnego bydła, nie odwrócisz się od nich” (Pwt 22,1) 12. „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście oraz śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15) 13. Pytania i odpowiedzi   O AUTORACH ks. prof. Waldemar Chrostowski - biblista, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na UKSW, autor licznych książek, rekolekcjonista i animator formacyjnych grup biblijnych. Konsultor Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, zaangażowany w dialog katolicko-żydowski. Ks. prof. Mirosław Stanisław Wróbel - biblista; studiował teologię biblijną w KUL, a następnie w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i Uniwersytecie Hebrajskim. W 2003 r. - jako pierwszy z Polaków w historii École Biblique w Jerozolimie - uzyskał tytuł doktora nauk biblijnych. Od 2006 roku kierownik Katedry Literatury Międzytestamentalnej i Nauk Pomocniczych Biblistyki w KUL. Piotr Szyrszeń SDS - kierownik duchowy i rekolekcjonista. Jest wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie, a od marca 2009 r. duszpasterzem Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Krzysztof Wons SDS - po studiach z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie pełnił posługę ojca duchownego w WSD Salwatorianów w Bagnie. Od 1997 r. jest dyrektorem Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Jest również wykładowcą teologii duchowości w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów.   O WYDAWNICTWIE Studio KATOLIK – należące do salwatorianów, realizuje idee ewangelizacyjne założyciela Towarzystwa Boskiego Zbawiciela – o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana. Uważał on, że należy wykorzystać wszystkie możliwe i godziwe środki, by dotrzeć do każdego człowieka z Dobrą Nowiną o Zbawicielu. Studio realizuje różnego rodzaju nagrania muzyczne i lektorskie, a także materiały filmowe. Siedziba Studia mieści się niedaleko Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach.    ---
    Długość nagrania11 godz. 23 min.
    ISBN wersji cyfrowej978-83-65791-04-7
    Jednym zdaniemIstniejemy, ponieważ istnieje Słowo
    Wielkość pliku625 MB

30 podobnych produktów w tej kategorii