.

Scrool mouse to zoom in or zoom out

Człowiek uzależniony - ks. Marek Dziewiecki

           "To nie jest książka o uzależnieniach, pełna technicznych pojęć, wykresów, tabel i danych statystycznych. To nie jest książka o alkoholu, narkotykach czy „dopalaczach”. Nie jest to też książka o pornografii, popędzie, hazardzie, nałogowym korzystaniu z urządzeń elektronicznych, pracoholizmie, nałogowym jedzeniu czy zakupoholizmie. Te i inne zagadnienia pojawią się w tej publikacji, lecz nie one będą w centrum uwagi. To książka o żywym człowieku: o Tobie i o mnie"

            Doskonała książka popularyzująca wiedzę na temat przyczyn uzależnień, niosąca pomoc we wszechstronnym rozpoznaniu dróg wyjścia z nałogów. Pomocna w zrozumieniu PROGRAMU 12 KROKÓW. Przekazuje ogromną wiedzy terapeutyczno-profilaktyczną w bardzo przystępnej formie. Jesteśmy przekonani, że stanowi ważną pozycję w literaturze dotyczącej problematyki uzależnień.

          

35,00 zł
Brutto
Ilość:

Ks. Marek Dziewiecki, ur. 3 lipca 1954 w Radomiu.
Doktor psychologii, od ponad trzydziestu lat specjalizujący się w psychologii wychowania oraz w psychologii profilaktyki i terapii uzależnień.
Od 1989 roku ekspert Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Konferencji Episkopatu Polski.
W latach dziewięćdziesiątych XX-go wieku odbył staż w USA w dwóch ośrodkach terapii uzależnień: w Baltimore i Guest House (k. Detroit), pracujących w oparciu o model Minessota.
Od 1994 roku przez ponad dziesięć lat był wykładowcą na Podyplomowych Studiach Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Łódzkiego. Od kilkunastu lat jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień w Uniwersytecie Kard. St. Wyszyńskiego w Warszawie.
Od 1993 roku jest ekspertem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. w zakresie profilaktyki uzależnień
Od roku 2000 jest dyrektorem radomskiego Telefonu Zaufania „Linia Braterskich Serc”, specjalizującego się w pomaganiu osobom uzależnionym i ich rodzinom.
Od trzydziestu lat łączy posługę duszpasterską z pracą psychologa, pomagającego osobom uzależnionymi i ich rodzinom. Prowadzi rekolekcje trzeźwościowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz udziela porad indywidualnych osobom uwikłanym w nałogi czy we współuzależnienie.
Od 1988 roku do dziś spotyka się z młodzieżą w szkołach w całej Polsce w ramach realizacji programów profilaktyki uzależnień. Opracował autorski program holistycznej profilaktyki uzależnień, z którym na przestrzeni ostatnich trzydziestu dwóch lat osobiście dotarł do ponad sześciuset tysięcy uczniów w całej Polsce.
W swoich licznych publikacjach książkowych i artykułach na temat profilaktyki i terapii uzależnień precyzuje pojęcia techniczne, pomagając w ten sposób specjalistom oraz zainteresowanym środowiskom modyfikować jednostronne czy wręcz wypaczone sposoby opisywania mechanizmów uzależnień oraz zasad i warunków odzyskiwania wolności, a także uczenia się odpowiedzialnej postawy człowieka do samego siebie i do innych osób.
29 października 2003 r. został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej za działalność dydaktyczną i naukową z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień.

KS007

Produkty z tej samej kategorii

Podobne produkty

Wyjątkowe promocje

#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption5